Home Structuur en borging van ARCH

Structuur en borging van ARCH

De besturen van de Stichting Registratie Systeemziekten (SRSN), SANL en ARCH hebben na raadpleging van hun achterban het akkoord gegeven om een nauwe samenwerking, op weg naar één organisatie uit te werken. Een werkgroep bestaande uit de voorzitters van de drie organisaties heeft de opdracht gekregen om een concreet voorstel met stappenplan op te stellen. Deze wordt in de loop van 2021 aan alle betrokkenen voorgelegd.