Home Voor zorgverleners Aanmelden expertiseconsult

Aanmelden expertiseconsult

Hier vindt u alle informatie die u als zorgverlener nodig heeft om een patiënt aan te melden voor een ARCH expertiseconsult. U kunt hieronder zien welke stappen u kunt zetten. Bent u al bekend met de ARCH expertiseconsulten, dan kunt u direct het aandoening-specifieke aanmeldformulier downloaden en versturen naar een coördinerend centrum. Ga direct naar het ARCH Portaal


Het expertiseconsult

Sinds een aantal jaren ondersteunt ARCH regionaal en landelijk overleg van multidisciplinaire expertisenetwerken voor systemische auto-immuunziekten. Vanaf 2023 zijn er twee nieuwe prestaties opgenomen in de regelgeving van de NZa waardoor deze consulten als expertiseadvies gedeclareerd kunnen worden. Meer informatie over deze prestaties kunt u terugvinden op de site van de NZa onder de prestatiecodes 190174 en 190175.

NZa regeling medisch-specialistische zorg

 

Het werkproces dat voor deze multidisciplinaire regionale of landelijke overlegmomenten met erkende experisecentra door ARCH is opgezet, biedt de benodigde structuur voor het goed en efficiënt uitvoeren van expertiseconsulten. Concreet is deze structuur gebaseerd op:

  • Een consensus van de landelijke ARCH werkgroepen over de medische inhoud van informatie-uitwisseling noodzakelijk voor het optimaal en efficiënt uitvoeren van deze expertiseconsulten.
  • Een voor en door medisch specialisten ontwikkeld ARCH Portaal met financiële steun van ReumaNederland. Het ARCH Portaal is een digitaal portaal dat regionale en landelijke expertiseconsulten over systemische auto-immuunziekten ondersteunt. In dit portaal kunnen zorgprofessionals gemakkelijk samenwerken, expertise delen, de PROMs en vragen van patiënten kunnen meegenomen worden, en (last but not least) biedt het portaal een snelle en gestructureerde terugkoppeling aan de aanvragend medisch specialist. ARCH beoogt hiermee de kwaliteit van expertiseconsulten te ondersteunen. Vanaf medio 2023 zal dit portaal beschikbaar zijn.
  • Het anticiperen op het NZa besluit t.a.v. de nieuwe, bovengenoemde prestatie waardoor het ARCH Portaal het behandel- en declaratieproces heeft laten aansluiten op de NZa declaratievoorwaarden voor het expertiseadvies. ARCH beoogt hiermee de tijds- en administratielast voor medisch specialisten in de financiële afhandeling te verminderen

Expertises per regio

De verschillende systemische auto-immuunziekten worden regionaal en/of landelijk besproken. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de actieve regio’s met de ziektebeelden die zij bespreken en de momenten van het overleg.

Klik op de tabel om deze te vergroten.

 

De e-mailadressen van de regio’s zijn als volgt:

Regio noord ARCHMDO.UMCG@arch.nl
Regio noordwest ARCHMDO.AmsterdamUMC@arch.nl
Regio midden ARCHMDO.MeanderMC@arch.nl
Regio zuidwest ARCHMDO.LUMC@arch.nl
Landelijke APS consult ARCHMDO.APS@arch.nl

 

U kunt hieronder het aanmeldformulier voor het betreffende ziektebeeld downloaden en die opsturen naar de regio waar u een patiënt wilt aanmelden.

 

Aanmeldformulieren

Hieronder staan de aanmeldformulieren voor de verschillende ziektebeelden die u bij het ARCH expertiseconsult kunt bespreken. Download het relevante formulier en verstuur dit ingevuld naar het coördinerende centrum van de ARCH Regio waar u werkzaam bent als het ziektebeeld daar besproken kan worden. Mocht uw regio niet actief zijn of niet het ziektebeeld bespreken waar u uw patiënt voor wilt aanmelden, mail dan naar één van de andere regio’s waar dit ziektebeeld wel besproken wordt.

Aanmeldformulier AAV
PDF | 17 november 2022
Aanmeldformulier APS
PDF | 17 november 2022
Aanmeldformulier Sjögren
PDF | 17 november 2022
Aanmeldformulier SLE
PDF | 17 november 2022
Aanmeldformulier SSc
PDF | 17 november 2022
Aanmeldformulier Complexe Casus
PDF | 17 november 2022

Stappenplan expertiseconsult

Hier staat stap voor stap uitgelegd welke stappen u moet nemen om een patiënt te bespreken bij een ARCH expertiseconsult.

Proces ARCH Expertiseconsult

1. Aanhaken bij de consulten

Als u heeft gehoord van een expertiseconsult dat u interessant lijkt om te volgen, bijvoorbeeld aan de hand van de besproken ziektebeelden hierboven, dan kunt u contact opnemen met het coördinerend centrum. Dit centrum kan u vanaf dat moment uitnodigen voor de consulten zodat u deze kunt bijwonen.

2. Patiënt aanmelden

Als u een patiënt heeft die u wilt bespreken in het expertiseconsult, bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft omtrent de diagnose of behandeling, dan kunt u deze inbrengen bij het coördinerend centrum van het expertiseconsult. Onder dit stappenplan staan de aanmeldformulieren klaar om te downloaden. Als u het ingevulde formulier mailt aan het coördinerend centrum van de regio waarin u de patiënt wilt bespreken zullen zij deze patiënt in het eerstvolgende consult inplannen. U krijgt voor dit consult ook een uitnodiging om deze bij te wonen zodat u direct kunt spreken met de andere specialisten in het consult.

3. Patiënt bespreken

Tijdens het expertiseconsult legt u uw vraag voor aan het aanwezige team. Samen met dit multidisciplinaire team bespreekt u de vraag die u heeft en de uitkomst van deze bespreking wordt genoteerd.

4. Terugkoppeling

Na de bespreking wordt een brief geformuleerd met het resultaat van het consult en de noodzakelijke informatie uit het aanmeldformulier. Deze brief wordt gecontroleerd door de voorzitter van het multidisciplinaire team en na de controle via beveiligde mail aan u gestuurd. Dit proces van goedkeuren kan enige weken duren.