Home Onderzoek naar tijd tot diagnose ANCA-geassocieerde vasculitis

Onderzoek naar tijd tot diagnose ANCA-geassocieerde vasculitis

Doordat ANCA-geassocieerde vasculitis (AAV) een zeldzaam en complex ziektebeeld is, kan het stellen van de diagnose lang duren. In een recent gepubliceerde studie heeft ARCH daarom bij 230 AAV-patiënten onderzocht welke factoren mogelijk van invloed zijn op de (langere) tijd tot diagnose.


Resultaten

We hebben gekeken naar de mediaan, de waarde die zich precies in het midden van een dataset bevindt als je de waarden van laag naar hoog zet. Het duurde mediaan 13 dagen om een diagnose te stellen [bij 25-75% van de patiënten varieerde de tijd tot diagnose tussen de 2 en 49 dagen], waarbij we verschillen zagen tussen de vier meest betrokken specialismen: interne geneeskunde 6 dagen [1-25], reumatologie 14 dagen [4-45], longgeneeskunde 15 dagen [5-70] en kno 57 dagen [16- 176]. Het viel op dat een groot deel van de patiënten die primair werden gezien door kno-artsen een vorm van AAV had waarbij niet het hele lichaam betrokken was, maar enkel het kno-gebied. Daarbij bleek dat slechts 34% van de kno-biopten AAV-afwijkingen vertoonden, dit maakt het stellen van de diagnose zeer uitdagend. In vergelijking, nierbiopten vertoonden in 86% AAV-afwijkingen en longbiopten in 64%.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de diagnose AAV vaker kan worden overwogen en kunnen een stimulans zijn voor artsen van verschillende specialismen om elkaar te raadplegen in een multidisciplinair overlegmoment om diagnostiek te bespoedigen. ARCH gaat binnenkort in gesprek met kno-artsen om deze uitkomsten in een goed perspectief te krijgen.

Het hele onderzoek kunt u hier vinden.