Home Toegang tot innovatieve geneesmiddelen

Toegang tot innovatieve geneesmiddelen

Patiënten met een zeldzame systemische auto-immuunziekte hebben vaak geen toegang tot nieuwe geneesmiddelen als deze niet officieel geregistreerd zijn voor behandeling van hun ziekte. Daar wil ARCH verandering in brengen door hierover samen te werken met farmaceutische bedrijven en ziektekostenverzekeraars. De eerste samenwerkingsovereenkomst met een farmaceutisch bedrijf is reeds ondertekend en het bedrijft stelt een nieuw geneesmiddel ter beschikking voor behandeling van bepaalde zeldzame systemische auto-immuunziekten. ARCH, het farmaceutisch bedrijf en ziektekostenverzekeraar dragen op deze manier een steentje bij aan het verminderen van ziektelast voor deze patiënten en aan zorginnovatie in brede zin.