ARCH regio’s

Shared care
Expertise zit overal. ARCH werkt daarom volgens het shared care principe: gedeelde zorg. Om de shared care voor patiënten te bevorderen en samenwerking tussen artsen te faciliteren, is ARCH georganiseerd in een aantal geografische netwerken; de ARCH regio’s. Een team van artsen van verschillende regionale en academische ziekenhuizen uit een ARCH regio bespreekt de medische gegevens van hun patiënten. Deze regionale Multidisciplinaire Teams (MDT’s) hebben samen veel ervaring en kennis van een aandoening. Het geheel is immers meer dan de som der delen. De expertise van een MDT wordt bepaald door de optelsom van de kennis van de behandelaren in het team.

De MDT’s komen wekelijks of maandelijks bij elkaar voor een regionaal overleg. In dit regionale overleg worden medische gegevens besproken. Een coördinerend centrum in een ARCH regio is verantwoordelijk voor de totstandkoming en continuïteit van (de bijeenkomsten) het MDT. In de praktijk is het dit vaak een centrum met expertise op het gebied van de verschillende systemische auto-immuunziekten (zeldzame vormen van reuma) die we behandelen binnen ARCH (zie overzicht ziektebeelden).

ARCH heeft voor de ondersteuning van de regionale bijeenkomsten een app ontwikkeld waardoor artsen op een uniforme en efficiënte wijze de dossiers bespreken. En dat niet alleen. Dankzij de app kunnen alle betrokkenen, patiënt en zorgverleners, de gegevens te allen tijde inzien.

Belangrijke rol patiënt 

  • De persoonlijke ervaring met de aandoening van patiënten is een belangrijke aanvulling op de resultaten van de medische onderzoeken. Deze relevante informatie kan een patiënt met het MDT delen aan de hand van vragenlijsten.
  • Elke patiënt kan zijn of haar probleem/vraag door de behandelaar tijdens een regionaal overleg van het MDT laten inbrengen en bespreken.

Voordelen van een ARCH regio
Door te werken in regionale MDT’s met ondersteuning van de ARCH app wordt kennis, ervaring en expertise gebundeld, gedeeld, bewaard en verder ontwikkeld. Landelijke expertise is ‘in the cloud’ via de ARCH app eenvoudig benaderbaar. De patiënt is zo verzekerd van breed aanwezige expertise over zijn ziekte in de desbetreffende ARCH regio. En levert zelf ook belangrijke informatie aan over zijn aandoening, met behulp van vragenlijsten. De patiënt kan daarnaast het MDT een vraag stellen over zijn situatie.

ARCH stimuleert hiermee landelijk een transparante en duidelijke overleg- en werkstructuur voor zowel patiënten als zorgverleners.


N.B. Het aantal ARCH Multidisciplinaire teams verschilt per systemische auto-immuunziekte (zeldzame reumatische aandoening). De voorgestelde geografisch regionale verdeling (zie kaartje) is slechts een richtsnoer voor ARCH MDT’s om zich te organiseren. Het staat elke behandelaar, ziekenhuis, vrij om deel te nemen aan een of zelfs meerdere regionale overleggen van een MDT.

Meer weten? Neem contact op met Han de Ruiter en/of Onno Teng (info@arch.nl).

 

 

DE EERSTE ARCH REGIO'S

Hier vindt u alle informatie over de deelnemende ziekenhuizen per regio:

ARCH Regio Zuid-West

ARCH Regio Midden

 

Coördinerend centrum

Het coördinerend centrum heeft een grote logistieke, administratieve en coördinerende verantwoordelijkheid om het regionaal netwerk van behandelaren bijeen te brengen. ARCH faciliteert de samenwerking om shared care te leveren aan patiënten en optimaliseert gegevensuitwisseling over deze patiënten tussen behandelaren.