Home Voor patiënten Hoe werkt ARCH

Hoe werkt ARCH?

ARCH kan helpen uw zorg te verbeteren door uw medisch specialist toegang te geven tot landelijke expertise. In een expertiseconsult kan uw specialist uw ziektebeeld bespreken met andere experts. Op deze pagina leggen we uit hoe uw situatie ook besproken kan worden in een expertiseconsult. Ook vertellen we kort hoe ARCH bijdraagt aan onderzoek naar systemische auto-immuunziekten en hoe deze het beste behandelt kunnen worden.

Aanmelden voor het expertiseconsult

In dit stappenplan kunt u zien hoe uw situatie besproken kunt worden in het ARCH expertiseconsult. Dit is een overleg tussen uw behandelend specialist en andere specialisten uit de regio. Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een medisch specialist die werkzaam is in een ziekenhuis in Nederland. Uw huisarts kan u dus niet aanmelden en moet u met (een vermoeden op) een auto-immuunziekte altijd eerst verwijzen naar een reumatoloog of klinisch-immunoloog in een (academisch) ziekenhuis.

1. In de spreekkamer

U komt met (een vermoeden van) een systemische auto-immuunziekte bij uw behandelend specialist. Hier geeft u toestemming om uw gegevens te delen met het Multidisciplinair Team (MDT), via de ARCH app.

2. Aanmelden

Uw behandelaar dient uw gegevens via de mail bij ARCH. Hierna wordt het expertiseconsult ingepland.

Naar Mijn ARCH

3. Vragen & vragenlijsten

Via de digitale omgeving van ARCH kan uw specialist u vragen om vragenlijsten over uw geleefde ervaring in te vullen en u kunt ook zelf een vraag stellen aan het MDT. Deze worden dan meegenomen en beantwoord in het expertiseconsult.

4. Het consult

Uw situatie, ingevulde vragenlijsten, en uw eventuele vragen worden besproken in het ziekte specifiek overleg van het regionale MDT. Het regionale MDT geeft uw behandelaar advies over aanvullende diagnostiek en/of optimale behandeling.

5. Behandelplan opstellen

Op basis van het advies van het regionaal MDT stelt de behandelend specialist samen met u een behandelplan op.

6. Voortzetten behandeling

U wordt hierna behandeld volgens het overeengekomen shared care behandelplan. U kunt te allen tijde uw medische informatie en communicatie bekijken in uw persoonlijke ARCH omgeving.

Veelgestelde vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Voor patiënten

Waar kan ik wetenschappelijke publicaties zoals consensusdocumenten vinden?

Publicaties waar meerdere deelnemers van de ARCH werkgroepen bij betrokken zijn worden genoemd op de volgende pagina’s:

Publicaties Sjögren

Publicaties systemische lupus erythematodes – antifosfolipidensyndroom

Publicaties systemische sclerose

Publicaties vasculitis

Kan ik als patiënt mezelf aanmelden voor een expertiseconult?

Als patiënt kan je jezelf niet aanmelden voor een expertiseconsult. Op de volgende pagina kunt u meer vinden over hoe het aanmelden voor een expertiseconsult werkt:

Hoe werkt ARCH?

Kan ik als patiënt deelnemen aan een ARCH werkgroep?

Voor meer informatie over deelnemen aan een ARCH werkgroep verwijzen we u graag naar de volgende pagina:

Hoe werkt ARCH?

Voor zorgverleners

Waar kan ik wetenschappelijke publicaties, waaronder consensusdocumenten, vinden?

Publicaties waar meerdere deelnemers van de ARCH werkgroepen bij betrokken zijn worden genoemd op de volgende pagina’s:

Publicaties Sjögren

Publicaties systemische lupus erythematodes – antifosfolipidensyndroom

Publicaties systemische sclerose

Publicaties vasculitis

Heb je toch nog vragen?

Kan je het antwoord niet vinden op jouw vraag? Neem contact met ons op

Contact